Ana Sayfa
Fakülte
Dekan Mesajı

Dekan Mesajı

Fakültemizin Değerli Paydaşları; Değerli Öğrencilerimiz, Öğretim Elemanlarımız, Kamu ve Sanayi Paydaşlarımız,

Ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında bulunan Sakarya Üniversitesi’nin bir birimi olarak, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurumların görevleri arasında bulunan; Ülkemizin teknoloji tabanlı kalkınması ve öncelikli teknolojik ihtiyaçları hakkında bilinçli genç mühendisler yetiştiren, bilimsel araştırma ve Ar-Ge projeleri ile sürekli gelişmeyi hedefleyen bir kurumuz.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Ülkemizin tüm mühendislik fakülteleri arasında öğrenci ve öğretim üyesi sayıları açısından en ön sıralarda yer alan bir fakülte olup, tüm bölümlerimiz eğitim-öğretim süreçlerinde tekrarlanabilirlik ve yüksek kalite standardını sağlayan MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tanınırlığına sahiptir. Öğrencilerimiz, uygun sınıf ve laboratuvar altyapılarından eğitim-öğretim süreleri boyunca yararlanabilmekte, 7/24 açık kütüphanelerimiz sayesinde de bilimsel veri tabanları ve teknik bilgiye sürekli erişim imkânına sahip olabilmektedir. Ayrıca, Fakültemizde uygulanmakta olan UMDE (Uygulamalı Mühendislik Deneyimi) programı sayesinde, çoğu bölümlerimizin uygun niteliklerdeki son sınıf lisans öğrencileri, bir sanayi kuruluşunda fiilen bir dönem geçirerek pratik mühendislik hayatına hazırlanmış olarak mezun olabilmektedirler.

Asli görevlerimiz arasında, eğitim-öğretimden sonra ikinci kategoride bulunan Bilimsel Araştırma ve Ar-Ge projeleri alanında, özellikle son yıllarda ivmesini artırmış bir fakülteyiz. Son on yıl içerisinde tamamlanmış veya mevcut halde yürürlükte olan projelerimiz, Fakültemiz ve bölümlerimizin internet sayfalarında bulunmaktadır. Adı geçen proje bilgi dokümanlarının, ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen lisansüstü öğrencilerimiz ve Fakültemiz üyeleri ile Kamu-Üniversite-Sanayi-İşbirliği (KÜSİ) çalışmaları yapmak isteyen paydaşlarımız tarafından incelenmesi bilimsel araştırma ve KÜSİ çalışmalarının etkin bir şekilde başlatılabilmesi için oldukça önemlidir. Sürekli gelişimin bir parçası olarak, Bilimsel Araştırma ve Ar-Ge Projeleri ile KÜSİ faaliyetlerimizin hem nitelik hem de nicelik olarak arttırılması amacıyla değerlendirme ve planlamalarımız periyodik olarak yapılmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerimizde gerçekleştirilen eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve Ar-Ge çalışmaları ile Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetlerini ilgili internet sayfalarımızdan izlemenizi ümit eder, tüm çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim.

Selam, saygı ve sevgilerimle.

Prof. Dr. Ali Osman Ayhan
Dekan V.