Personel Sayıları
Profesör 55
Doçent 40
Doktor Öğretim Üyesi 79
Araştırma Görevlisi 83
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 34
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1302 3068
2. Öğretim Öğrencisi 711 2941
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 91
Toplam 2035 6100
Genel Toplam 8135