Personel Sayıları
Profesör 55
Doçent 40
Doktor Öğretim Üyesi 78
Araştırma Görevlisi 88
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 34
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1278 3004
2. Öğretim Öğrencisi 685 2876
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 21 90
Toplam 1984 5970
Genel Toplam 7954