Personel Sayıları
Profesör 59
Doçent 37
Doktor Öğretim Üyesi 78
Araştırma Görevlisi 85
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 35
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1286 3035
2. Öğretim Öğrencisi 651 2772
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 18 80
Toplam 1955 5887
Genel Toplam 7842