Ana Sayfa
Fakülte
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz Sanayinin üretim, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katma değer oluşturan, girişimci, topluma hizmette öncü, erdemli ve ahlaklı mühendisler yetiştirmektir.

Vizyonumuz Misyonumuzu gerçekleştirmek için Mühendislik Fakültesinin belirlediği vizyonu; • Çağdaş bilim ve teknoloji ile araştırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinmiş akademik
kadroya sahip,
• Araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen,
• Bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler geliştiren,
• "Ekolojik - Teknolojik - Ekonomik" bileşenlerin uyumu ile temiz üretim bilinci oluşturan,
• Entellektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan,
• İlk sıralarda tercih edilen,
• Etik değerlere saygılı, bir fakülte olmaktır.